در حال بارگزاری....
دانلود

امام حسین(علیه السلام)- سرود آزادگی (فارسی)

حسین،
صدای عدالت خواهی و آزاده اندیشی بود که به خاک و خون کشیده شد.
اما ...
خالق عدالت
اهل ایمان را به وارث حسین، مهدی بشارت داد.