در حال بارگزاری....
دانلود

سلسله دروس آموزش پیانو توسط خانم اقدس پورتراب

ویدئوی شماره15. استقلال دو دست-دوم.(برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و نسخه تمرینات و شرح دروس به سایت www.alborzpianoschool.com مراجعه فرمایید)