در حال بارگزاری....
دانلود

سلسله دروس آموزش پیانو توسط خانم اقدس پورتراب

ویدئوی شماره14. استقلال دو دست -اول.(برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و نسخه تمرینات و شرح دروس به سایت www.alborzpianoschool.com مراجعه فرمایید)