در حال بارگزاری....
دانلود

داروی گیاهی ایبوگین برای ترک درمان اعتیاد به مواد مخدر

ایبوگین یک الکالوئید طبیعی روانگردان مشتقی از ترکیبات ایندول است
که از ریشه های درختچه Tabernanthe iboga از خانواده (Apocynaceae) است و در جنگل های آفریقا می روید
ایبوگین می تواند در ترک و درمان اعتیاد به مواد مخدر افیونی مثل تریاک ویا هروئین شیره و متادون بسیار موثر باشد