در حال بارگزاری....
دانلود

کانال پاناما، شاهراه آبی که اقیانوس آرام و اطلس را پیوند می دهد - بوکینگ پرشیا

آبراه پاناما یک آبراه غیرطبیعی است که توسط انسان در کشور پاناما به وجود آمده و اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس ارتباط می‌دهد.
راه معمولی کشتیرانی میان شهرهای نیویورک و سان فرانسیسکو 22500 کیلومتر مسافت دارد.
اما عبور از کانال پاناما این مسافت را به 9500کیلومتر کاهش می‌دهد.
بوکینگ پرشیا سامانه خرید بلیط هواپیما،اتوبوس، قطار
https://bookingpersia.com


6 آبان 98