در حال بارگزاری....
دانلود

فیسبوک اولین چیزی نبود که من ساختم!!!

سخنان موسس فیسبوک در مورد شکستها و پیروزی ها در مسیر رسیدن به هدف


26 مرداد 98