در حال بارگزاری....
دانلود

دکتر هلاکویی-دانشمندسازی

در این کلیپ دکتر هلاکویی به عواقب دانشمند بار آوردن کودکان قبل از 6 سالگی می پردازد.