در حال بارگزاری....
دانلود

شبهات دکتر هلاکویی و پاسخ دکتر الهی قمشه ای

در این ویدئو دکتر فرهنگ هلاکویی مسائل و شبهاتی را مطرح میکند و به اظهار نظر درباره علم و عرفان میپردازد و در جواب ایشان گلچینی از پاسخهای دکتر الهی قمشه ای در سخنرانیهای مختلف گنجانده شده است .