در حال بارگزاری....
دانلود

اثر گسل ( خط گسل ) ( Fault Trace )

اثر گسل ( خط گسل ) : محل تقاطع صفحه ی گسل با سطح زمین به نام اثر گسل معروف است . ( Fault Trace )


http://www.infogeology.ir

https://t.me/infogeology

https://twitter.com/infogeology


23 دی 97