در حال بارگزاری....
دانلود

گسل امتدادی ( Strike Fault )

گسل امتدادی : گسلی است که امتداد آن موازی یا تقریباً موازی امتداد لایه بندی باشد . ( Strike Fault )


http://www.infogeology.ir

https://t.me/infogeology

https://twitter.com/infogeology


23 دی 97