در حال بارگزاری....
دانلود

کارهای جالب که می توان با گیره کاغذی انجام داد

در این ویدئو، به کمک گیره کاغذی،چندین کار از قبیل،درست کردن فرفره ،درست کردن منجنیق،تیر برای کما! انجام میشود.