در حال بارگزاری....
دانلود

مومیایی کوروش

شاید همه شما فکر کنید جسد کوروش در پاسارگاد است اما حقیقت این چنین نیست و جسد کوروش در محلی دیگر پیدا شده...!