در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش اعضای بدن به زبان ترکی آذربایجانی 1

http://tabrizlinks.mihanblog.com/post/category/20
معرفی اعضای بدن در زبان ترکی آذربایجانی - سعید کفایتی
Learning Azərbayacan Language