در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش اعضای بدن به زبان ترکی آذربایجانی 2

http://tabrizlinks.mihanblog.com معرفی اعضای بدن در زبان ترکی آذربایجانی - سعید کفایتی Learning Azərbayacan Language