در حال بارگزاری....
دانلود

حمله مجری تلویزیون به مجریان بی‌ادب صداوسیما

محمدرضا یزدانپرست: بعضی جلوی دوربین، جسارت رو با وقاحت، اشتباه می‌گیرن! امروز وایرال میشی، فرداها رو چی کار میکنی با مُهر نامحترم روی پیشونی‌ت؟!


14 اردیبهشت 99