در حال بارگزاری....
دانلود

دینامیک قاب با میراگر تحت بار زلزله

این فیلم آموزشی توسط افراد تیم سافت یار تهیه شده است. نسخه کامل این فیلم را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید.
http://softyaar.ir