در حال بارگزاری....
دانلود

سرگذشت پدیده شاندیز مشهد - فیلم مصاحبه با پدیده پهلوان

http://www.biacafe.ir

آنچه مشخص است تیرهای هیات مدیره خیلی به هدف نزدیک شده اما بر جایی که باید ننشسته است. هنوز سرمایه گذاری که باید جذب نشده و جاهایی که می توانستند پول بیاورند هم نشان نداده اند. گفته می شود پهلوان که اینروزها مشغول مذاکراتی با چند سرمایه گذار خارجی است امروز صبح قرار است به دادستانی مراجعه کند. برخی سهامداران نیز قرار تجمع ددر همان ساعت را گذاشته اند.

http://www.biacafe.i