در حال بارگزاری....
دانلود

لیمو ترش خوردن بچه

✾◕ ‿ ◕✾یارو پدرش تو بستر مرگ بوده، می گه بیا بشین کنارم کارت دارم. بعد یه چوب می ده دست پسرش. پسره هم که می خواسته ذکاوتش رو نشون بده قبل از حرف زدن پدرش چوب رو می شکنه. پدره سکته می کنه، درجا می میره. مامانش می گه خاک بر سرت! این ساز نی از هفت نسل قبل دست به دست به پدرت رسیده بود!