در حال بارگزاری....
دانلود

وام ۲۵ میلیونی دردی دوا نمی کند

مردم همچنان از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی ناراضی هستند و معتقدند هم سود وام زیاده از طرفی وام ۲۵ میلیونی خودرو نیز دردی را درمان نمی کند.