در حال بارگزاری....
دانلود

دردسرهای ثبت نام وام ۲۵ میلیونی خودرو؛

حدود سه هفته از اعلام جزئیات بسته خروج از رکود توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد و دیروز بالاخره نخسیتن گام برای اجرایی شدن آن برداشته شد. دولت در این طرح روی تحریک تقاضای دو بخش توجه ویژه ای کرده است و برای ایجاد تحرک در بازار این بخشها هم تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است. یکی از این بخشها لوازم خانگی است که دولت برای تحرک در بازار آن کارت اعتباری