در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم وبینار شناخت و تحلیل محیط کسب و کار امروزی | علی خادم الرضا

اشتباه بزرگی که بسیار از کارآفرینیان، مدیران و صاحبان کسب و کار دارند این است که آنها تمام موفقیت در کسب و کار را مرهون یافتن ایده ها ناب می دانند. در صورتی که در فضای کارآفرینی و کسب و کار ایده ها اصالت ندارند، بلکه محیط کسب و کار است که خود را تحمیل می کند! بنابراین گام نخست و قدرتمند برای شروع کسب و کار موفق شناخت دقیق و کارآمد محیط کسب و کار است تا از این طریق بتوانیم از فرصتها استفاده کنیم و ارزش خلق کنیم.

وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا
www.Alikhademoreza.ir |
Instagram : @kasbokar_movafagh
فایل کامل این مصاحبه به زودی منتشر خواهد شد.

-----------------

وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا

مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار

DBA کارآفرینی دانشگاه تهران

MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوید

MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوید

MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی