در حال بارگزاری....
دانلود

روزنامه تجدد - شیخ محمد خیابانی

نوزدهم اسفند ماه سالروز انتشار روزنامه تجدد می باشد. تجدد اندیشه های حکومت تاسیس شده آزادیستان در تبریز را منتشر می کرد. سر دبیر روزنامه تجدد تقی رفعت بود او علاوه بر نام خود، نام مستعار فمنیا را هم در نوشته هایش به کار می برد. برای اولین بار در ایران لغت فمنیسم در روزنامه ی تجدد نوشته شده است. بعد از این که شیخ محمد خیابانی به شهر قارص ترکیه تبعید شد با توطیه ی عده ای از اعضای حزب دموکرات تبریز از جمله سید احمد کسروی و زین العابدین ایران شهری تقی رفعت از سردبیری روزنامه ی تجدد کنار گذاشته شد


14 شهریور 98