در حال بارگزاری....
دانلود

به جای عبارت «امام علی» بگوئیم : «امیرالمؤمنین»

"امیرالمومنین"فقط لقب علی بن ابیطالب است که از جانب پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) به ایشان داده شد.....اما همانطور که لقب "امیرالمومنین" غصب شد
واقعه بزرگ غدیر خم هم به کلی فراموش شد.....یعنی بزرگان صحابه به عمد آن را فراموش کردند.
(نظرات حاوی هر گونه توهین تاَئید نخواهد شد)