در حال بارگزاری....

یوسف قرضاوی(رئیس مجمع جهانی علمای اسلامی)

توضیحی درباره زندگی و مواقف سیاسی خود.