در حال بارگزاری....

موضوع برنامه : شهادت 30 صحابه به صحت حدیث غدیر

---توجهههههههههه: از عزیزان شیعه در جهان خواهشمندیم تا می توانند این کلیپ ها را انتشار دهند که به خدای یکتا قسم که اجرشان را خداوند بحق رسول الله (ص)و اهل بیت(ع) خواهد داد در جیی که فکرش را هم نمی کنند-------