در حال بارگزاری....
دانلود

الو الو دکتر، فصل 2، قسمت 1: متد لوله

طب سنّتی یا سایر چیزهای سنّتی الزاماً بد نیست. آنچه خطرناک است خرافاتی است که به اسم متدهای سنتی عرضه می شود و پایه و اساس علمی، عقلی یا حتی تجربی ندارد. خیلی وقتها حتی احساس ما معیار خوبی برای قضاوت نیست. کار را به متخصصش بسپاریم و پیش از آنکه ادعایی را بپذیریم درباره‌اش تحقیق کنیم.


10 فروردین 99