در حال بارگزاری....
دانلود

ایت الله امامی __ ... حضرت زهرا سلام الله علیها-----لعن کردن علنی دشمنان بی بی 2 عالم

ایت الله امامی رحمة الله علیه ...حضرت زهرا سلام الله علیها....تبرّی...مرحوم آیت الله امامی اصفهانی در خصوص محبت به مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و لعن کردن علنی دشمنان بی بی 2 عالم