در حال بارگزاری....

فیلم کامل دومین برنامه کشاورزی ثریا- بخش اول

sorayatv.ir
به دلیل درخواست بینندگان برنامه هشتم ثریا در ادامه برنامه قبل، به مسائل پیش روی حوزه کشاورزی پرداخت. مهمان این برنامه جناب آقای دکتر پورهمت معاون وزیر جهاد کشاورزی بودند. در این برنامه گزارش های جدیدی از دانشجویان دانشگاه آزاد، نمونه ای موفق از تعامل کشاورزان و دانشگاه، انیمیشنی جذاب « مثنوی کشاورزی » و ... پخش شد. برنامه هشتم ثریا در تاریخ 13 اردیبهشت 91 به روی آنتن رفته است.