در حال بارگزاری....

فیلم کامل اولین برنامه کشاورزی ثریا- بخش اول

sorayatv.ir
برنامه تلویزیونی ثریا، موضوع هفتمین برنامه خود را به بررسی مشكلات و چالش هایی كه در ارتباط میان دانشگاه و كشاورزی در كشور وجود دارد اختصاص داد. مهمانان این برنامه دكتر قدیمی مدیر كل دفتر حمایت آموزش عالی وزارت علوم، دكتر فلسفی معاون تحقیقات ، ترویج و آموزش كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی بودند. این برنامه ششم اردیبهشت ماه 91 به روی آنتن رفته است.