در حال بارگزاری....
دانلود

عمل جراحی

عمل بیرون آوردن قطعات فلزی از شكم، بیمارستان برزویه 20/4/1387