در حال بارگزاری....
دانلود

خطر انقراض روباه مینیاتوری بر اثر فعالیت فعالیت کارخانه ید استان گلستان

فعالیت کارخانه ید در استان گلستان و انتشار اسیدهای متساعد شده باعث شده تا جانوران اطراف این کارخانه با خطر انقراض مواجه شوند.


18 شهریور 96