در حال بارگزاری....
دانلود

سینه زنی جنوبی: روش سینه زنی سه سنگ بهبهان

روش سینه زنی سه سنگ، سَبک منحصربفرد و شورانگیزیه که در شهر بهبهان پایه گذاری شده. این شیوه مربوط به 130 سال پیشه و ابداع کننده اش هم فردی بنام میرزا شوقیه. محله های « پَلهنو »، « کارسَرا » و « شاه فضل » شورانگیزترین سه سنگ ها رو اجرا می کنن. « عباس علمدار » از معروفترین و قدیمی ترین نوحه های سه سنگه که بخش کوتاهیشو در محله « کارسَرا » یا همون گچپزان مشاهده می کنین.