در حال بارگزاری....
دانلود

برج خنک کننده

این ابعاد غول آسا برای استفاده برج خنک کننده در نیروگاه های هسته ای تولید می شود و ابعاد کوچک سقفی در منازل و آپارتمان ها بسیار استفاده دارد. شرکت datiskar.com یکی از شرکت های تولید کننده برج خنک کننده در ایران می باشد و در تولید برج خنک کننده در کمترین زمان به وسیله دستگاه های تولید کننده برج خنک کننده به روز ، آوازه خوبی دارد.