در حال بارگزاری....
دانلود

تله موش دیده بودم اما تله گربه رو نه

رسولخدا (ص ) فرمود: پس از خود بر امتم از سه چیز میترسم : گمراهى بعد از معرفت و فتنه هاى گمراه كننده و شهوت شكم و فرج .