در حال بارگزاری....
دانلود

بدترین و فاسدترین دولت تاریخ ایران دولت احمدی نژاد بود

دولتی که همش شعار میداد من پاکم و من خوبم و دینی ام...همش با صلوات و دعای فرج کارش رو شروع میکرد... با فسادهای سرسام اور از عرصه ی قدرت کنار رفت اما با طلبکاری... در برابر سکوت دیگران طلبکار میشوند و نامه به بانک مرکزی میدهند که اسم اونایی که وام گرفتن رو بگید! جرات دارید به قوه ی قضاییه این نامه رو بنویسید... چرا مردم فریبی میکنید؟ بانک مرکزی صلاحیت افشای نام دارد؟(صحبتهای اقایان علیخانی و زنگنه)