در حال بارگزاری....
دانلود

عسل کوپال/آیا عسل طبیعی شکرک میزند ؟

عسل زنده ، عسل خام ، به عسلی گفته می شود که پس از خارج کردن از کندوی زنبور عسل رس ببندد ، شکرک بزند ، متاسفانه برخی فروشندگان برای جلو گیری از شکرک زدند عسل ، آن را تا 70 درجه حرارت می دهن که شکرک نزند ؛ اما حرارت زیاد باعث از بین رفتن تمام خواص عسل می شود .


23 دی 96