در حال بارگزاری....
دانلود

عسل زنبورهای وحشی، مستند عسل طبیعی کوهی

عسل کاملا طبیعی زنبورهای وحشی، یکی از مرغوبترین عسل های جهان در جنوب ایران ... بدون دخالت عوامل انسانی در تولید ،نگهداری و یا پرورش از این نوع زنبور عسل .
این نوع زنبور فقط و فقط در جنوب ایران زیست میکند و عسلی بسیار مرغوب دارد .