در حال بارگزاری....
دانلود

شبکه فارس -ایل قشقایی(3)

قشقایی ها مردمی ترک تبار هستن که در پنج استان ایران زندگی میکنند. این برنامه که برای دانلود گذاشتم در مورد ایل قشقایی است که از شبکه فارس پخش شده است و مجری ان هم ارسلان میرزایی شاعر نامی ایل قشقایی است