در حال بارگزاری....
دانلود

تک نوازی سه تار - کنسرت گروه عندلیب شیراز

تک نوازی استادانه سه تار در کنسرت گروه موسیقی سنتی عندلیب شیراز ----- آماده اجرا در همایشها،سمینارها، جشنها و سایر برنامه های فرهنگی سراسر کشور ـــــــــــــــ تلفن هماهنگی اجرای برنامه: ۰۹۳۶۷۷۶۰۳۵۰ ــــــــــــــــــــــ اطلاعات بیشتر در سایت ایران مراسم: www.IranMarasem.ir