در حال بارگزاری....
دانلود

تک نوازی سه تار

این تکنوازی توسط رضا جهانی در شهر الوند قزوین انجام شده است