در حال بارگزاری....
دانلود

وابستگی و تعلقات عامل استرس و بیماری

با وابستگی و دلبستگی های شدید ریسمانهای انرژیکی بین چاکراها ایجاد شده و باعث استرس و بیماری میشود.


20 مرداد 98
مطالب پیشنهادی