در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم بلوچی انمیشن گنج شی مزار-پشت صحنه های از فیلم

کریمبخش یک کشاورز بلوچ است که تمام هستی گاو است دریک شب خواب می بیند که گاو را قربانی کند ....خانواده مخالفت می کنند محمد پسر کریمبخش با دوستانش دونبال نقشه گنج می روند مواجه با زنبورهای غول اسایی میشوند .......و ادامه داستان
این فیلم اولین فبلم ترکیب انمیشن با فیلم در سینمای بلوچستان است که کارگردانی محمد عمر بستانپیرا وجمعی از مهندسین انمیشن ساز بلوچ با کمترین امکانات ساخته شد


مطالب پیشنهادی