در حال بارگزاری....
دانلود

استفاده از هلی کوپتر برای عدم تقلب

عدم اعتماد بیش از حد به دانش آموزان در کشورهای به اصطلاح متمدن در خارج از کشور