در حال بارگزاری....
دانلود

بزرگ ترین مانور های هوایی و دریایی ارتش های جهان

بزرگ ترین مانور های هوایی و دریایی ارتش های جهان که بزرگترین قدرت های نظامی دنیا در آن حضور دارند
نشان دادن قدرت نیروی دریایی و هوایی و تست مهمات و سلاح های ارتش های جهان و شلیک موشک به سمت هدف های فرضی
نشان دادن اتحاد نیروی هوایی و دریایی یک کشور
دیدن صحنه های جذاب و دیدنی از مانور و رزمایش ناو های هواپیما بر و هواپیما های جنگی


6 شهریور 98
مطالب پیشنهادی