در حال بارگزاری....
دانلود

این هشدار را جدی بگیریم(دکتر حسن عباسی)

هشدار جدی حسن عباسی پیرامون وضعیت امروز ایران در جهان اسلام

از خواب عفلت بیرون بیایید...

منبع:نصر تی وی

تهیه شده در واحد مانیتورینگ مستضعفین