در حال بارگزاری....
دانلود

نه اصولگرا . نه اصلاح طلب.(هشدار صریح و جدی دکتر عباسی به کاندیداها)

*سخنرانی کامل در ویدیوهای پاسخ* دکتر عباسی: دوره چهره بودن و احساساتی رای جمع کردن تمام شده. کشور را در هشت سال اینده با چه مدل اقتصادی میخواهید اداره کنید. (یکی از استراتژی ترین سخنرانیهای دکتر عباسی هست در مورد اقتصاد ربوی ایران و چگونگی برون رفت از این شرایط. زمان و مکان. 22 مهر ماه 91 در دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری) www.usdebtclock.org وبسایت بدهی امریکا که عباسی اشاره کرد