در حال بارگزاری....
دانلود

جنگ نرم (حاج حسین یکتا و حاج آقا پناهیان)

کلیپ تصویری جنگ شروع شده است...
با صدای حاج حسین یکتا و حاج آقا پناهیان و گوشه ای از سخنان رهبری ،تهیه شده توسط بسیج دانشجویی ذانشگاه مازندارن