در حال بارگزاری....
دانلود

تست ترمز کامیون های VOLVO در جاده های لغزنده

همیشه کشنده ها و کامیون هایی که با کفی یا تریلر حرکت میکنند با خطر قیچی کردن مواجه اند. اما کمپانی VOLVO با ارائه یک سیستم جدید به نام Stretch Brake این معضل را برطرف نموده و ریسک تصادف هایی ار این نوع را در کامیون های خود به حداقل رسانده است.