در حال بارگزاری....
دانلود

تست سیستم ESP در کامیون های VOLVO

سیستم ESP سیستم الکترونیکی کنترل پایداری خودرو است. این تکنولوژی زمانی که متوجه می شود کنترل از دست راننده خارج شده سعی می کند با کنترل کردن فرمان و در بعضی موارد ترمزها و حتی کم کردن نیروی پیشرانه، کنترل از دست رفته خودرو را برگرداند و به راننده کمک کند مسیر خود را به راحتی و بدون لغزش طی کند.