در حال بارگزاری....
دانلود

تحلیل یک ایرفویل در Fluent

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/frn2755
هدف از این بخش معرفی روش های مناسب برای مدلسازی جریان در سرعت بالا و کاربردهای آیرودینامیکی خارجی است.جریان ترانسونیک روی ایرفویل NACA0012 مدلسازی شده است که برای آن داده های تجربی ثبت شده است.در نتیجه می تواند مقایسه خوبی صورت گیرد جریان می تواند به غیر قابل تراکم و تربولانس در گرفته می شود . حلگر به کار رفته حلگر ضمنی مبتنی بر چگالی است که نتایج خوبی را برای جریان های سرعت بالا و تراکم پذیر نتیجه می دهد.


30 آبان 96
مطالب پیشنهادی